Școala Gimnazială Nr.1 Ghidigeni este o școală independentă înființată în anul 1970. 

Cea dintâi şcoală din comuna Ghidigeni a fost infiintata înainte de anul 1870 în satul Tălpigi, iar cea de-a doua construindu-se în acelaşi sat, în anul 1885, conform unui document în care este expusă “Situaţiunea judeţului Tecuci”.

În anul 1941 existau trei şcoli cu şase învăţători. Şcoala din Ghidigeni avea 222 elevi cu patru învăţători şi două săli de clasă. Şcoala trebuia reabilitată după cutremurul din anul 1941, necesitând reparaţii majore. La Gefu era o şcoală cu 52 de elevi într-un local închiriat, cu o singură clasă.

Şcoala din Ghidigeni a fost construită în perioada anilor 1971 - 1973 după ce funcţionase într-un spaţiu neadecvat desfăşurării cursurilor şcolare. Până la Revoluţie în şcoala Generală se învăţa în cadrul a opt clase şi se continua cu prima treaptă de liceu după care elevii se puteau înscrie la examenul de treaptă la un liceu la oraş sau la o şcoală profesională de unde ieşeau calificaţi cu o meserie.

În comuna Ghidigeni procesul de învăţământ se desfăşoară în cadru a patru şcoli şi cinci gradiniţe. Procesul de instruire este asigurat de un personal didactic format din 59 de persoane. În cadrul şcolilor există şi un laborator unde elevii pot pune în practică partea toretică.

Perioada de după Revoluţia din decembrie 1989 a adus nenumărate schimbări:
La Gefu s-a construit un corp nou de şcoală alături de cel vechi în care învaţă clasele I-IV şi îşi desfăşoară activitatea şi Grădiniţa de copii;

• În anul 2005 s-au construit în satele Gârbovăţ şi Slobozia Corni şcoli noi, moderne stil parter cu anvelopă din panouri termoizolante, cu încălzire electrică a claselor;

La şcoala Ghidigeni s-au realizat în anul 2007 masive lucrări de reparaţii ce au constat în: schimbarea tâmplăriei nouă din PVC, parchet laminat, s-au îmbrăcat pereţii claselor şi holul cu lambriu, aducţiune de apă, holurile s-au placat cu gresie şi s-a montat centrală termică şi calorifere pentru încălzirea claselelor, holurilor şi cancelaria;

• Şcoala Tălpigi a beneficiat de montarea centralei cât şi de tâmplarie nouă din PVC;

• Toate curţile şcolilor şi grădiniţelor din comună au fost dotate cu bănci stradale;

• Anual, vara se realizează igienizarea pentru noul an şcolar ce se începe în luna septembrie;

• La şcolile din Ghidigeni şi Tălpigi s-au realizat laboratoare de informatică ce sunt dotate cu calculatoare pentru desfăşurarea anumitor ore de curs ale elevilor. Secretariatele acestor instituţii au fost modernizate prin dotarea lor cu calculatoare şi foto copiatoare performante;