Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă important pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.

                În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINARE  ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII ce are la bază următoarele obiective:

  • Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul şcolii;
  • Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii;
  •  Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare;
  •  Consilierea psihopedagogică a elevilor;
  •  Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor;
  •  Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.