Motto:

    Rolul şcolii nu e de a comunica ştiinţa de-a gata, ci de a învăţa pe copii să dobândească această ştiinţă, când le e necesară.” (John Dewey, „Şcoalele de mâine”, p. 14)DEVIZA ȘCOLII:

INTEGRAREA ÎN MOD INTELIGENT ȘI MORAL A FIECĂRUI COPIL ÎNTR-O LUME ÎN RAPIDĂ PREFACERE”


MISIUNEA

        Școala Gimnazială Nr.1 Ghidigeni este o școală bazată pe promovarea principiilor și valorilor democratice, pe implicarea mai accentuată a comunității locale în viața școlii și pe oferirea serviciilor ei întregii comunități. Climatul educațional al școlii este orientat spre progres și performanță școlară, asigurând cooperarea în realizarea obiectivelor stabilite și încurajând inițiative individuale menite să contribuie la dezvoltarea spirituală și fizică a fiecărui elev respectându-se egalitatea de șanse în toate formele de educație. Asigurând o încadrare cu cadre didactice competente și dedicate meseriei de educator, precum și o bază didactico-materială modernă școala noastră va pune în centrul activității toți preșcolarii și elevii, răspunzând nevoilor de educație ale acestora, precum și așteptărilor părinților cadrelor didactice, conducerii și comunității locale.

        Dorim ca toți elevii noștri să frecventeze cu regularitate cursurile, demers în care implicarea părinților să fie totală, pentru a dobândi o bună pregătire teoretică și practică, precum și o conduită civilizată care să le asigure succesul în învățământul liceal, fapt ce va consolida imaginea școlii atât în comunitate, cât și în afara ei.